Po telefonické domluvě a stanovení termínu schůzky navštívíme zákazníka. Návštěva je nutná, abychom provedli seznámení se s pro-storem, včetně jeho zaměření. Současně probíhá konzultace se zákazníkem ohledně jeho požadavků na zhotovení, funkčnost a vzhled budoucích kamen, krbu.
   Po upřesnění těchto požadavků je zpracován barevný návrh budoucích kamen nebo krbu a předložen rozpočet spolu s návrhem na termín plnění.
   Pokud si zákazník přeje, lze zakázku rozšířit i o úpravu komína, propojení s centrálním vytápěním a podobně. Každý autorský návrh
a tedy každá kachlová kamna či krb od nás budou Vaším originálem.