Gastro

ELRO - PMS, Systém řízené spotřeby

ELRO - PMS, Systém řízené spotřeby (Power Management System)

Úprava nákladů - snížení

  • instalace rozvodů silnoproudu (investiční náklady)
  • nižší poplatek za hlavní přípojku představuje až 30% ponížení požadované velikosti hlavního přívodu

Omezení příkonu

  • se provádí přímo v každém varném zařízení ELRO
  • znamená, že odpadá jakákoliv dodatečná instalace, pánve i kotle jsou zapojeny společně do jedné a té samé rozvodné sítě v počtu od 3 do 12 varných zařízení ve varném bloku
  • PMS je instalován v každém varném zařízení ELRO
  • PMS přepíná a řídí automaticky odběr mezi jednotlivými varnými zařízeními

Důležité!

  • Ponížit lze pouze vedení v rozvaděči
  • Rozvod silnoproudu (průřez kabelů) ke každému zařízení z rozvaděče se NESMÍ měnit
  • Jednotlivá varná zařízení jsou označena max. příkonem
  • Varnou technologii NELZE regulovat nebo omezovat výpínáním naříklad prostřednictvím řízené energetické úspory v době max. odběru celého objektu atp.

Kontaktní formulář