Gastro

Software CPMS® ELRO

Software CPMS® ELRO, produkce varných procesů přináší uživateli jistotu produkčních kroků a zajištění jejich kvality, zjednodušení administrativy a dosažení maximální efektivity ve výrobě.

 

+ 15 % ..... získáte čas pro tvůrčí práci

Znamená: Volnost v nastavení receptů a jejich individuální tvorba

Průběžné plánování práce a přidělení zařízení jednotlivým kuchařům

Jednoduché plánování produkce na několik dní dopředu

+ 20 % ..... úspěšnost receptů a zajištění jejich kvality

Znamená: Absolutní jistota, že zvolený varný proces bude použit právě pro daný recept

Automatické monitorování varných procesů a jejich ukládání

Automatická kontrola kvality a ukládání každého vykonaného varného procesu a celé skupiny produkce

+ 25 % ..... administrativa v kuchyni

Znamená: Integrované plánování, řízení prostředků pro varné procesy a průběh prací v kuchyni

Pružná a rychlá reakce na nepředvídané události (např. přidělení práce pro jiného kuchaře, zajištění zásob atd.)

Optimalizace spotřeby energií a jejich úspora díky efektivnímu plánování a využívání zařízení

 

  • Software obsahuje:

Kuchařku

• Rozdělení varných procesů na jednotlivé kroky, které se zakládají na vlastních receptech

• Definování kritických bodů HACCP

 

Manažer zařízení

• Plánování denní a týdenní produkce

• Kontrola zařízení

• Plánování lidských zdrojů a vytíženosti zařízení

 

Vyhodnocení

• Ukládání jednotlivých varných procesů

• Porovnání definovaných kritických bodů se skutečností

• Zhodnocení ekonomických dat

 

  • Lze rozšířit o:

• Modul záznamu teplot (např. pro chladicí boxy, zchlazovače, fritézy)

• Výpočet hodnot pro chladicí boxy, zchlazovače, fritézy atd.

• Výpočet kritických bodů počínaje vařením a konče zchlazováním

• Souhrnný diagram několika pracovních kroků

(např. tlakové vaření, zchlazení, úchování, regenerace)

Modul Data Logger

• Monitorování celé produkce a kontrola určených kvalitativních kritérií

• Mobilní, automatizované ukládání několika přípravných kroků nebo teplot

• Sumarizace načtených hodnot do diagramu

 

Modul diagnostika a vzdálená správa

• Nastavení modifikace dat z jakékoliv lokality

• Identifikace chybových kódů a hlášení

V České republice byl  instalován software CPMS® ELRO již do čtyř velkokapacitních provozů!

.

Kontaktní formulář